Klymczuk Andrzej

 1. Kontakty: 38 (098) 9465975, 38 (093) 7600071 plua.info@gmail.com
 2. Data i miejsce urodzenia: 12.12.1985 roku, miasto R?wne.
 3. Rodzinny stan: nie?onaty.
 4. Edukacja: studia wy?sze
 5. Zakres naukowych bada?:

–           historia archiwum,  muzeum i bibliotekarstwa na Ukrainie;

–           historia ukrai?skiej poczty i filatelistyki;

–           historia Wo?yni;

–           historia miasta Iwano-Frankiwska i Przykarpatia;

–           historia narodowo – wyzwole?czej walki i Ukrai?skiego Narodowego Komitetu.

 1. Spo?eczna i fachowa dzia?alno??

Redaktor Internet wersji czasopisma „Galgfilwisnyk” (“Галфілвісник”) (2003 – 2004).

Redaktor Internet czasopisma “Ukrai?ski zbieracz”   (2004 – 2005).

Konsultant z ubezpieczenia “ALICO AIG Life”(2007).

Konsultant z ubezpieczenia  “INGO Ukraina”(2008).

G?owa R?wie?skiej obwodowej m?odzie?owej spo?ecznej organizacji “R?wie?ski M?odzie?owy Konglomerat”(2009 – 2011).

G?owa O?wiatowego Dzia?u Mi?dzyregionalniej Asocjacji M?odzie?owych spo?ecznych organizacji “Ukrai?ski Narodowy Komitet”(z 2009), cz?onek Prezydium  Mi?dzyregionalniej Asocjacji M?odzie?owych spo?ecznych organizacji “Ukrai?ski Narodowy Komitet” (2008 – 2011).

Przewodnicz?cy Konkursowej komisji literackiego konkursu dla m?odzie?y “Ja – Ukrainiec, ja – patriota”(2009 – 2010 lata).

Od 2010 roku po 2012 rok prowadz?cy rubryki “Krok do ty?u” w czasopismie “Artystyczne granie” i ІТ – manager Tw?rczego zjednoczenia “Artystyczne granie”.

Z 2014 roku dziennikarz internetportalu “Miasta Ukrainy” http://mistaua.com .

Z 2015 r. za?o?yciel i g??wny redaktor Internetportalu “Wirtualna Polska”  http://pl-ua.info/ , studia kontentu “Pracownia s?owa” i wsp?lnoty t?umaczy “Jedno??”.

Z 2016 roku dziennikarz internetportalu “Alternatywna energetyka” http://alternative-energy.com.ua/

Realizacja projektu “R?wne politkulturalnie”: wirtualna mapa obiekt?w historycznokulturalnej spu?cizny(1918-1939 lata) (autorska cz??? pracy – kszta?towania bazy obiekt?w, ich lokalizacja, napisanie tekstowych wyja?nie?,  2016).

Inicjator projekt?w “Wirtualne historyczne miasta Ukrainy”, “Polska spu?cizna na Ukrainie”, “?ydowska spu?cizna na Ukrainie” (2017 rok).

Uczestnik kilku dziesi?tk?w mi?dzynarodowych, og?lnoukrai?skich i miejscowych konferencji(2009-2017).

Autor  kontentu dla wielu stron internetowych (nadaje si? przy potrzebie).

Wiedza j?zyk?w obcych: rosyjska(wolno), angielska i polska (wolne rozumienie, t?umaczenie).

Wiedza o komputerze (biurowe programy, Internet, pocz?tkowe wiedze Web – designe). Zachwyt: filatelistyka, krajoznawstwo, wsp??czesna ukrai?ska i cudzoziemska literatura.

 1. Nagrody i odznaki

Zaszczycony tytu?u “Lider ludowego zaufania” od redakcji czasopisma “Muzea Ukrainy”

 1. Spis publikacji naukowych
 2. КЛИМЧУК Андрій. Слово юного філателіста // Філателія України.- 2001. – №3(40). –С. 17;
 3. КЛИМЧУК Андрій. Думки щодо… [Про проблеми марковидання в Україні] // Філателія України. – 2004.- №2(46).- С. 47;
 4. КЛИМЧУК Андрій. Сайт «Український збирач» // Філателія України. – 2004.- №2(46).- С. 47;
 5. КЛИМЧУК Андрій. Великий каталог пропоную створювати як складову Енциклопедії Української Філателії // Філателія України. – 2004.- №3(47). -С. 35;
 6. КЛИМЧУК Андрій. Створюймо «Енциклопедію української філателії» // Філателія України. – 2004.-№5(49).-С. 34;
 7. КЛИМЧУК Андрій. [Перемишль] // Наше хобі. – 2006.- ч. 1(1).- С. 3;
 8. [КЛИМЧУК Андрій]. Сторінками журналу ЛНВ //Наше хобі. – 2006. – ч. 1(1). – С. 3;
 9. КЛИМЧУК Андрій. Городоцький музей барона Федора Штейнгеля // Музеї України. – 2006.- ч. 1 (13) . – С. 15;
 10. КЛИМЧУК Андрій. Бофони Ніла Хасевича //Наше хобі. – 2006. – ч. 2(2). – С. 2;
 11. КЛИМЧУК Андрій. Екслібриси Ніла Хасевич // Наше хобі. – ч. 3(3). – С. 24
 12. КЛИМЧУК Андрій. Цінне видання з шевченкіани [Рец. на: Яцюк В. М.»Не забудьте пом’янути…»: шевченківська листівка, як пам’ятник історії і культури 1890 – 1904. – К.: Криниця, 2004.- 488с. ] // Наше хобі.-2006.-ч.4(4).-С.3;
 13. КЛИМЧУК. Андрій Коломийський волинянин [Я.Гофман] //Наше хобі. – 2006.-ч. 5(5).-С. 2;
 14. КЛИМЧУК Андрій. До питання створення українського музею пошти і філателії // Наше хобі. – 2006. – ч. 6(6). – С. 3;
 15. КЛИМЧУК Андрій. Острозький музей книги і друкарства // Музеї України – 2006 . – ч. 3 (15). –С. 16 – 17;
 16. КЛИМЧУК Андрій. Волинський краєзнавчий музей у Житомирі (1900 – 1932) // Музеї України. – ч. 4(16). – С. 26 – 29;
 17. КЛИМЧУК Андрій. Франкіана //Наше хобі. – 2006 – ч. 7(7). – С. 3;
 18. КЛИМЧУК Андрій. Прогулянки древнім Рівним. Вулиця Соборна. Рівненська святиня (Колона Божої Матері) //Наше хобі. – 2006. – ч. 7(7). – С. 3;
 19. КЛИМЧУК Андрій. Бібліотека Каменяра // Наше хобі. – 2006. – ч. 8(8). – С. 3 – 4;
 20. КЛИМЧУК Андрій. Тролейбуси Рівного //Наше хобі. – 2007. – ч. 5(16). – С. 2;
 21. КЛИМЧУК Андрій. Острозький замок // Наше хобі. – 2007. – ч. 7 (18). – С. 1, ч. 8(19). – С. 3;
 22. КЛИМЧУК Андрій. Ясень // Наше хобі. – 2007. – ч. 8(19). – С. 1, 4;
 23. КЛИМЧУК Андрій. Перегінське // Наше хобі. – 2007. – чч.11(22). – С. 1, 12(23). – С. 3;
 24. КЛИМЧУК Андрій. Нове видання з «Шевченкіани» // Наше хобі. – 2007. ч. 11 (22). – С. 3;
 25. КЛИМЧУК Андрій. Рожнятів // Наше хобі. – 2007. – ч. 12(23). – С. 1; –чч.1(24). – С. 1,  2(25). – С. 3…
 26. КЛИМЧУК Андрій Армія Безсмертних (рецензія) // Наше хобі. – 2008. – ч. 1(24). – С. 3;
 27. КЛИМЧУК Андрій. Бібліотека митрополита Іларіона //Наше хобі. – 2008. – ч. 2 (25). – С. 1, ч.3(26). –С.3, ч. 4 (27). – С. 3;
 28. КЛИМЧУК Андрій. Брошнів – Осада – одне з містечок Рожнятівщини //Наше хобі. – 2008. – ч. 3 (26). – С. 1, ч. 4 (27). – С. 3;
 29. КЛИМЧУК Андрій. Був такий барон.. (про барона Штейнгеля) // Наше хобі. – 2008. – ч. 4 (27). – С. 1, ч. 5 (28). – С. 3;
 30. КЛИМЧУК Андрій. Пошта на Західній Україні // Наше хобі. – 2008. – ч. 5 (28). – С. 1, 4, ч.6(29). – С.2, ч.7(30).-С.2, ч. 8(31). – С. 1. ч. 9(32). – С. 1-2, ч. 10(33). – С. 2;
 31. КЛИМЧУК Андрій «Хто хоч пригорщею землю носить, той зможе насипати гору» (про Наполеона Орду) // VIP.  №4(202). –С. 18-20;
 32. КЛИМЧУК Андрій. Волинь – батьківщина українського фарфору \\VIP.- 2008.- №6(208). –С. 22-24;
 33. КЛИМЧУК Андрій. Письменник і кіноактриса: Сторінки кохання (Про Уласа Самчука і Тетяну Прахову) // VIP.- 2008.- №7(209). –С. 21-23;
 34. КЛИМЧУК Андрій. Пантеони Рівного // VIP.- 2008.- №9(211). –С. 38 – 41;
 35. КЛИМЧУК Андрій. Князі Любомирські і Рівне // VIP.- 2008.- №11(213). –С. 36 – 38;
 36. КЛИМЧУК Андрій. Пантеони Рівного // Музеї України. – 2009. – № 1 (31). – С. 22 – 24;
 37. КЛИМЧУК Андрій. Рівненський краєзнавчий музей в 1941 –1944 роках і Юрій Шумовський // Музеї України. – 2009. – № 2 (32). – С. 34 – 35;
 38. КЛИМЧУК Андрій. «Паче тисящ злата и сребра дражайше» (Бібліотека Стефана Яворського). //Наше хобі. – 2009. – ч. 8 (43). С. 1, 3;
 39. КЛИМЧУК Андрій «Бібліографія Волині» Якуба Гофмана – джерело до вивчення історії краю. // Четверті бібліографічні студії, присвячені 120 – річчю Михайла Ясинського. – Харків: ХДНБ, 2009. – С. 34 – 38;
 40. КЛИМЧУК Андрій Музей барона Федора Штейнґеля // Історія музейництва і пам’яткоохоронної справи в Острозі та на Волині. – Вип. 2. – Острог, 2009. – С. 126-130.
 41. КЛИМЧУК А. М. «Rocznik Wolynski» («Щорічник Волинський») – енциклопедія волинєзнавства // «Житомиру – 1125», всеукраїнська науково-краєзнавча конференція (2009; Житомир). Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Житомиру – 1125», присвяченої 1125-річчю заснування міста Житомира, 6-8 жовтня, 2009 р. [Текст] / [голов. ред. М. Ю. Костриця] . – Житомир : Косенко М., 2009. – С. 119-123.
 42. КЛИМЧУК А. М. Колекціонерські зацікавлення родини Шодуарів. // «Житомиру – 1125», всеукраїнська науково-краєзнавча конференція (2009; Житомир). Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Житомиру – 1125», присвяченої 1125-річчю заснування міста Житомира, 6-8 жовтня, 2009 р. [Текст] / [голов. ред. М. Ю. Костриця] . – Житомир : Косенко М., 2009. – С. 354-360.
 43. КЛИМЧУК Андрій. Українська філателістична преса  // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – 2009. – Вип. 1. – С. 171-177.
 44. КЛИМЧУК Андрій. Яків Головацький як науковець // Брідщина – край на межі Галичини та Волині. – Броди: Просвіта, 2010. – Вип. 3. – С. 136 – 139;
 45. КЛИМЧУК Андрій. Перший обласний молодіжний форум // Мистецькі грані. – №10 (липень 2010). – С. 7;
 46. КЛИМЧУК Андрій. Дослідження (рец. на Пошукові роботи в ур. Гурби (2002 – 2009 рр.) Підсумковий звіт. – Рівне: видавець О. Зень, 2009. – 200с. ) // Мистецькі грані. – №10 (липень 2010). – С. 10;
 47. КЛИМЧУК Андрій. Від рослини – до людини [Про родину Носалів]// Мистецькі грані. – №10 (липень 2010). – С.
 48. КЛИМЧУК Андрій. На службі армії УНР (Василь Тютюнник) // Мистецькі грані. – №11 (серпень 2010). – С. 20 – 21;
 49. КЛИМЧУК Андрій. Тадеуш Єжи Стецький – дослідник Волині // Актуальні питання культурології: альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології РДГУ. – Рівне: Видавець О. Зень, 2010. – Вип. 9. – С. 97 – 101;
 50. КЛИМЧУК Андрій Архівні матеріали про життя та діяльність барона Федора Штейнгеля // Наукові записки Рівненського краєзнавчого музею. – Вип. VIII/- Рівне, 2010. – С. 42 – 46;
 51. КЛИМЧУК Андрій. Дубенський замок // Мистецькі грані. – 2010.-№14 (листопад 2010). – С. 24-25;
 52. КЛИМЧУК Андрій. Українська Повстанська Армія. «А наші душі тут, у рідних просторах – волинських лісах, Карпатських горах!» //Мистецькі грані (грудень 2010). – 2010.-№15. – С. 26-27;
 53. КЛИМЧУК Андрій. Філателістична спадщина УПА // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки історії Камінь-Каширщини: матеріали XXXVII Всеукр. істор.-краєзнавч. наук.-практ. конф., м. Камнь-Каширський, 27 жовт. 2010 року : наук. зб. Вип. 37. – Луцьк : Волин. краєзнавчий музей, 2010. – С. 284;
 54. КЛИМЧУК Андрій. Українська Повстанська Армія. Армія, про яку мріяв Шарль де Ґоль // Мистецькі грані. – 2011.-№16 (січень 2011). – С. 22-23;
 55. Христина Mavka Філь, Андрій Климчук. Фестиваль «Enter the winter» //Мистецькі грані. – 2011.-№16 (січень 2011). – С. 7;
 56. КЛИМЧУК Андрій-Аскольд. Анатолій Лавренко. «Живописний jazz»//Мистецькі грані. – 2011.-№17 (лютий 2011). – С. 8;
 57. КЛИМЧУК Андрій-Аскольд. Роман Шухевич – головнокомандуючий УПА //Мистецькі грані. – 2011.-№17 (лютий 2011). – С. 22-23;
 58. КЛИМЧУК Андрій. Нумізматичні колекції Київського університету // Древнее Причерноморье. – выпуск IХ. – Одесса, – С. 197 – 201.
 59. КЛИМЧУК Андрій. Правда про «Волинську різню» //Мистецькі грані. – 2011.-№18 (березень 2011). – С. 22-23;
 60. КЛИМЧУК Андрій. Колона Ледухівського в Підкамені //Брідщина – край на межі Галичини і Волині. – Броди: Просвіта, 2011. – Вип. 4. – С. 39-42;
 61. КЛИМЧУК Андрій-Аскольд. Волинське коріння «Солідарності» // Мистецькі грані. – 2011.-№19 (квітень 2011). – С. 9;
 62. КЛИМЧУК Андрій-Аскольд. Герой чи терорист? [Про М. Кузнєцова]//Мистецькі грані. – 2011.-№19 (квітень 2011). – С. 24-25;
 63. КЛИМЧУК Микола Теодорович – дослідник церкви і дослідник Волині // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев’ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПІКЗ, 2011. – С. 136-139.
 64. КЛИМЧУК Андрій-Аскольд. На Аскольдовій могилі поховали їх…//Мистецькі грані. – 2011.-№20 (травень 2011). – С. 22-23;
 65. КЛИМЧУК Андрій-Аскольд. Вони боролися з фашизмом // Мистецькі грані. – 2011.-№21 (червень 2011). – С.22;
 66. КЛИМЧУК Андрій-Аскольд. Бібліотека Луцького братства // Апологет. – 2011. № 1-2 (27-28). – С. 142-143;
 67. КЛИМЧУК Андрій-Аскольд. Берестечко: наша память, наша слава // Мистецькі грані. – 2011.-№22 (липень 2011). – С. 27;
 68. КЛИМЧУК Андрій-Аскольд. Українська Першокнига // Мистецькі грані. – 2011.-№23 (серпень 2011). – С. 26;
 69. КЛИМЧУК Андрій-Аскольд. Українець з династії Ґабсбурґів // Мистецькі грані. – 2011.-№24 (вересень 2011). – С. 24;
 70. КЛИМЧУК Андрій-Аскольд Миколайович. Олександр Пшездецький – видатний дослідник Волині і  Поділля // Місто Хмельницький в контексті історії України. – Хмельницький, 2011. – С. 115-119.
 71. КЛИМЧУК Андрій-Аскольд. Покрова: українські військові традиції // Мистецькі грані. – 2011.-№25 (жовтень 2011). – С. 21;
 72. КЛИМЧУК Андрій-Аскольд. Трагедія львівських професорів // Мистецькі грані. – 2011.-№26 (листопад 2011). – С. 26-27;
 73. КЛИМЧУК Андрій-Аскольд. Репресії проти учнівської молоді міста Рівного // «І мене в сім’ї великій… » (Щомісячна газета Мелітопольського осередку ВУТ «Просвіта»). – 2011. – листопад. –  С. 6 – 7;
 74. КЛИМЧУК Андрій-Аскольд. Козак, який навчив папуасів української // Мистецькі грані. – 2011.-№27 (грудень 2011). – С. 22-24;
 75. КЛИМЧУК Андрій-Аскольд. Анна Ярославна – королева Франції // Мистецькі грані. – 2012.-№ 1(28) (січень 2012). – С. 22-23;
 76. КЛИМЧУК Андрій-Аскольд. Той, хто втілив мрію Леонардо да Вінчі [Ігор Сікорський]// Мистецькі грані. – 2012.-№ 2(29) (лютий 2012). – С. 30-31;
 77. КЛИМЧУК Андрій-Аскольд. Наперекір всьому [Габріела Запольська]//Мистецькі грані. – 2012.-№ 3(30) (березень 2012). – С. 28.
 78. КЛИМЧУК Андрій. Ікона Матері Божої з Підкаменя // Брідщина – край на межі Галичини й Волині. – Броди, 2012. – Вип.5. – С. 49-53.
 79. КЛИМЧУК Андрей Николаевич. Библиотека Хрептовичей – памятник культурного наследия // Кніга ў фарміраванні духоўнай культуры і дзяржаўнасці беларускага народа : XVIII Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні, прысвечаныя Дням славянскага пісьменства і культуры (Мінск, 16-18 мая 2012 г.) : у 2 т. / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. – Мінск, 2012. – Т. 1 : Кніга як грамадская з’ява і аснова духоўнасці. – С. 72-75.
 80. КЛИМЧУК Андрій-Аскольд. Римо-католицькі святині Дубна // Твердиня над Іквою. Матеріали міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 520-річчю Дубенського замку. – Дубно, 2012. – С. 15-21.
 81. КЛИМЧУК Андрій. Чудотворні ікони історичної Волині у праці Садока Баронча «Cudowne obrazy Matki Naj?wi?tszej w Polsce» // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХІХ міжнародної наукової конференції м. Луцьк, 24-25 жовтня 2012. – Луцьк, 2012. – С. 185 – 186.
 82. КЛИМЧУК Андрій-Аскольд. Католицькі храми Рівного // Пам’ятки України. – 2012. – № 11. – С. 16-21.
 83. КЛИМЧУК Андрій. Питання римо-католицької віри у Рівненському реальному училищі // Християнські міжконфесійні взаємини: загальноєвропейський та український досвід: Матеріали Міжнародної наукової конференції Галич, 11-12 травня 2012 року.- С. 122-129
 84. Климчук Андрій. Мистецькі збірки Підгорецького палацу: галерея власників //Брідщина – край на межі Галичини й Волині. – Броди: Просвіта, 2013. – С. 75-82.
 85. КЛИМЧУК Андрій. Військова осада Креховецька на Волині // Воєнна історія України. Волинь. Полісся. – Рівне, 2013. – С. 344-347.
 86. КЛИМЧУК Андрій. Красилівська книгозбірня Сапєгів-Чорбів // Волинська книга. Історія. Дослідження. Колекціонування. Острог, 2013. – Вип. 2. – С. 82-86.
 87. КЛИМЧУК Андрій. «Wojna Domowa»Самуеля Твардовського – джерело до вивчення Національно-визвольної війни // Збірник тез науково-практиичної конференції «Берестецька битва – відгомін боротьби за віру христову» присвяченої 1025 річниці Хрещення Русі, 365-річниці початку Визвольної війни 1648-1657 років, 362-ій річниці Берестецької битви. – Рівне, 2013. – С. 39-44.
 88. КЛИМЧУК Андрій. Клеванський костел Благовіщення // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Християнство в історії і культурі Володимира-Волинського та Волині. – Луцьк, 2013. – Випуск 47. – С. 107-112.
 89. КЛИМЧУК Андрій. Олександр Мардкович і караїмська література для дітей // Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Бібліотеки у збереженні культурної спадщини», присвяченої 75-й річниці Обласної бібліотеки для дітей Житомирської обласної ради, 26 вересня 2013 року / Житомир. обл. держадмін. та ін. – Житомир : Косенко М., 2013. – С. 227-232
 90. КЛИМЧУК Андрій. Хрестики-енколпіони – мистецькі твори ювелірного ремесла // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: зб. наук. пр. Рівнен. держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2013. – Вип. 24. – С. 100-103.
 91. КЛИМЧУК Андрій. Єврейське релігійне книгодрукування друкарні Шапіро
  // Авраамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні взаємовпливи, міжконфесійні взаємини.
  Матеріали наукової конференції Галич, 25 травня 2013 року.- С. 283-288.
 92. КЛИМЧУК А.-А. Н. Журнал “Марки” (1896-1901) – первый филателистический журнал в Российской империи // Румянцевские чтения – 2014 [Текст] = The Rumyantsev readings – 2014: материалы Международной научной конференции, (15-16 апреля 2014): [в 2 ч.] / [редкол.: Л. Н. Тихонова, Е. А. Иванова, И. И. Шестопалов]. – Москва : Пашков дом, 2014 –  Ч. 1 / Рос. гос. б-ка. – 2014. – С .328-332.
 93. КЛИМЧУК Андрій. «Kronika polskich rod?w szlacheckich Podola, Wo?ynia i Ukrainy» К. Пуласького: віднайдені і неопубліковані фрагменти праці //Старий Луцьк. Науково-інформаційний.збірник. Випуск Х. Матеріали Х ювілейної наукової конференції «Любартівські читання» присвяченої у м. Луцьку 22-23 травня 2014 р. – Луцьк: ФОП Сікачова В. А., 2014. – С. 187-197.
 94. КЛИМЧУК Андрій. З історії досліджень дзвонів Галичини (до 1939 року) //Дзвони в історії і культурі народів світу: Матеріали XIV Міжєнародної науково-практичної, історико-краєзнавчої конференції (22 серпня 2014р., Луцьк, замок Любарта): науковий збірник, Випуск 4 / укладач Г. С. Марчук. – Луцьк: ПВД «Твердиня. 2014. – С. 56-59.
 95. КЛИМЧУК Андрій. Дзвінниця домініканського костелу у Львові // Дзвони в історії і культурі народів світу: Матеріали XIV Міжєнародної науково-практичної, історико-краєзнавчої конференції (22 серпня 2014р., Луцьк, замок Любарта): науковий збірник, Випуск 4 / укладач Г. С. Марчук. – Луцьк: ПВД «Твердиня. 2014. – С.84-85.
 96. КЛИМЧУК Андрій. Євангелістсько-лютеранські кірхи на Волині: історико-архітектурний аспект // І Волинські обласні краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового. Науковий збірник. Упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2014. – С. 222-225.
 97. КЛИМЧУК Андрій. Книжная культура в Пинске: библиотеки и типографии монашых орденов // Матэрыялы Х Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў “Кніжная культура Беларусі. – Мінск, 2015. – С. 163-168.
 98. КЛИМЧУК Андрій. Милецький монастир: сторінки історії // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сереховичі та Старовижівщина у світовій та українській історії. Науковий збірник. Випуск 53. Матеріали LІІІ Всеукраїнської історико-краєзнавчої наукової конференції, присвяченої 24-й річниці Незалежності України, 20 травня 2015 року, смт. Стара Вижівка – с. Сереховичі. Упоряд. А. Бондарчук, А. Силюк. – Луцьк, 2015. – С. 252-254.
 99. КЛИМЧУК Андрій. Князі Вишнівецькі в дослідженняхВладислава Томкевича //Старий Луцьк. Науково-інформаційний.збірник. Випуск ХІ. Матеріали ХІ наукової конференції «Любартівські читання» присвяченої 930-й річниці першої письмової згадки про м. Луцьк та 30-й річниці створення Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку 22 травня 2015 р. – Луцьк: ФОП Сікачова В. А., 2015. – С. 194-200.
 100. КЛИМЧУК Андрій. Нумізмати Житомирщини у праці Антонія Ришарда «Польський нумізматичний альбом» // Постаті землі Житомирської. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції присвяченої 120-річному ювілею М. Т. Рильського. Вип. 51 / Упоряд. П. С. Скавронський – Бердичів: ФОП Мельник М. В., 2015. – С. 349-351.
 101. КЛИМЧУК Андрій. Читацькі вподобання Францішки Уршулі Радзивілл // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Бібліотеки – осередки культури, освіти, науки: шлях довжиною в 75 років. Науковий збірник. Випуск 56. Матеріали LIV Волинської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції, 28 травня 2015 року, м. Луцьк. – Луцьк, 2015. – С.27-30.
 102. КЛИМЧУК Андрій. Гербарії Віллібальда Бессера та Антонія Анджейовського // Волинський музейний вісник : Наук. зб. : Вип. 7. / упр-ня культури Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; каф. документознавства і музейн. cправи СНУ ім. Лесі Українки ; Упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2015. – С. 31-44.
 103. КЛИМЧУК Андрій. Татари на Волині // Острозький краєзнавчий збірник: збірник наукових праць. – Випуск 8. – Острог, 2015. – С. 39-43.
 104. КЛИМЧУК Андрій. Праця Антонія Ришарда «Альбом польських нумізматів», як джерело до вивчення колекціонування на Волині // Острозький краєзнавчий збірник: збірник наукових праць. – Випуск 8. – Острог, 2015. – С. 149-151.
 105. КЛИМЧУК Андрій. Зигмунт Станіслав Малевський – видатний учень Бродівської гімназії // Гімназія в Бродах: від минувшини до відродженн. Випуск 3. (Матеріали науково-теоретичної конференції, присвяченої 150-річчю створенню гімназії, 19 червня, 2015 р.) / Упорядники Н. Присяжнюк, А. Корчак. – Броди: Бродівська гімназія ім. І. Труша, 2015. –  С. 66-70
 106. КЛИМЧУК Андрій. Віталіс Смоховський – видатний учень Бережанської гімназії // Бережанська гімназія: сторінки історії: матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., [м. Бережани, 17 верес. 2015] / упоряд. : Н. Бойко, Н. Голод. – Бережани, 2015. – С. 25-2
 107. КЛИМЧУК Андрій. Літописний Мичеськ (Микгород) на Поліссі // Археологічні зошити з Пересопниці. ІІІ. Збірник статей учасників ІІІ наукового археологічного симпозіуму «Літописні міста давньоруської держави» 2-3 жовтня 2015 року. – Пересопниця: Видавець О. Зень, 2015. – С. 43-47.
 108. КЛИМЧУК Андрій. Розваги в житті рівнян крізь призму часу: бали. Театри, кіно, цирк, данцінґи // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Зб. наук. Праць. Випуск ХІІІ. Частина 2. – Рівне: Дятлик М., 2015. – С. 25-27.
 109. КЛИМЧУК Андрій. Матір Божа Клеванська //Волинська ікона: Дослідження та реставрація. Науковий збірник. Випуск 22. Матеріали ХХІІ міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 21-22 жовтня. Упоряд. Т. Єлісєєва, Є. Ковальчук. – Луцьк, 2015. – С. 161-162.
 110. КЛИМЧУК Андрій. Рукописна церковна книга історичної Волині в дослідженнях ХІХ – першої половини ХХ ст. // Історія та сучасність православ’я на Волині: Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції 12 листопада 2015 року. – Луцьк, 2015. – С. 158-161.
 111. КЛИМЧУК Андрій. Видання навчального і наукового змісту в книжковому репертуарі бердичівського кармелітського кляштору // Бердичів від давнини до сьогодення.. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 12-13 листопада 2015 р.). Вип. 52 / Упоряд. П. С. Скавронський. – Бердичів: ФОП Мельник М, В., 2015. – С. 116-121.
 112. КЛИМЧУК Андрій. Меморіальна спадщина Януша та Зузанни Острозьких // Збірник матеріалів VIII Міжнародної конференції: «Християнська сакральна традиція: Віра. Духовність. Мистетво». – Львів, 2015. – С. 188-190.
 113. КЛИМЧУК Андрій. Науковий доробок Миколи Теодоровича в оцінці Яна Марека Ґіжицького // Збірник матеріалів VIII Міжнародної конференції: «Християнська сакральна традиція: Віра. Духовність. Мистетво». – Львів, 2015. – С. 191-195.
 114. КЛИМЧУК Андрій. Некрополі родини Острозьких // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Некрополі краю. Науковий збірник. Випуск 56. Матеріали LVI Волинської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції, 25 листопада 2015 року, м. Луцьк. Упоряд. Г. Бондаренко, А. Силюк. – Луцьк, 2015. – С. 54-58.
 115. КЛИМЧУК Андрій. Матеріали з воєнної некрополістики в Державному архіві Рівненської області // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Некрополі краю. Науковий збірник. Випуск 56. Матеріали LVI Волинської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції, 25 листопада 2015 року, м. Луцьк. Упоряд. Г. Бондаренко, А. Силюк. – Луцьк, 2015. – С. 96-97.
 116. КЛИМЧУК Андрій. Чеський рід Панеків в м. Рівному // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Некрополі краю. Науковий збірник. Випуск 56. Матеріали LVI Волинської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції, 25 листопада 2015 року, м. Луцьк. Упоряд. Г. Бондаренко, А. Силюк. – Луцьк, 2015. – С. 178-180.
 117. КЛИМЧУК Андрій. Ісламська рукописна книга на теренах України // Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування. Науковий збірник / Державний історико-культурний заповідник м. Острога; Музей книги та друкарства. – Випуск 3. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька Академія», 2015. – С. 105-110.
 118. КЛИМЧУК Андрій. Польськомовні друки навчальної та наукової книги у видавничому репертуарі друкарні Почаївського Успенського монастиря// Волинська книга: історія, дослідження, колекціонування. Науковий збірник / Державний історико-культурний заповідник м. Острога; Музей книги та друкарства. – Випуск 3. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька Академія», 2015. – С.152-158.