Урочисте відкриття конференції

Зал засідань Маневицької райдержадміністрації

Головують – Петро Хомич, Ярослав Гурецький

 

Привітання учасників конференції

Андрій Линдюк – голова Маневицької районноїдержавноїадміністрації

Анатолій Мельник– голова Маневицької районної ради

Олександр Гаврилюк – Маневицький селищний голова

Валерій Дмитрук – начальник управління культури Волинської облдержадміністрації

Криштоф Савицький – консул Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку

Анатолій Шваб – декан історичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Marek DutkiewiczDziekanWydzia?u FilologicznoHistorycznegoUniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 

Перше пленарне засідання

(Зал засідань Маневицької райдержадміністрації)

Головує– проф. Анатолій Шваб

 

 1. Олександр Реєнт – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Інститут історії України НАН України)

Перша світова війна мовою офіційних документів

 

 1. Микола Литвин – доктор історичних наук, професор (директор інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України)

Український і польський політикум у період відродження національних державностей (1914–1918 рр.)

 

 1. Marek Dutkiewiczdoktor habilitowany, profesor (Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim)

Polskie organizacje niepodleg?o?ciowe w przededniu Wielkiej wojny – na drodze do Legion?w Polskich

 

 1. Юрій Макар – доктор історичних наук, професор, Макар Віталій – кандидат політичних наук, доцент(Чернівецький Національний університету імені Юрія Федьковича)

Українське питання на міжнародній арені у роки Першої світової війни

 

 1. Juliusz Tym – doktor habilitowany, profesor, p?k. (Akademiа Obrony Narodowej)

Bitwa pod Kostiuchn?wk?, analiza wojskowa

 

 

Друге пленарне засідання

(Зал засідань Маневицької райдержадміністрації)

Головує – prof. Marek Dutkiewicz

 

 1. Іван Патердоктор історичних наук, професор (Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України)

Суспільно-культурна діяльність Союзу визволення України на Волині в період Першої світової війни

 

 1. Przemys?aw Waingertner doktor habilitowany, profesor (Uniwersytet ??dzki)

Bitwa pod Kostiuchn?wk? w relacjach ?o?nierzy Legion?w Polskich

 

 1. Богдан Гудьдоктор історичних наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Аграрний рух на Правобережній Україні у заключний період Першої світової війни

 

 1. DominikaSiemi?skdr, Mieczys?awG?ra

Badania archeologiczno-ekshumacyjne grob?w masowych z okresu I wojny ?wiatowej, prowadzone na terenie cmentarza parafialnego w Kostiuchn?wce w 2015 roku

 

 

Секція 1. Перша світова віна : загальні питання та регіональний аспект

(Конференц-зала Маневицького краєзнавчого музею)

Головує – проф. Микола Литвин

 

 1. Ігор Коляда – доктор історичних наук, професор (Національний педагогічнийуніверситетіменіМ.П. Драгоманова, м. Київ)

Українське інтелектуальне середовище в роки Великої війни (1914?1918 р.)

 

 1. Анатолій Шваб – доктор історичних наук, професор (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Український національний рух у роки Першої світової війни

 

 1. Ярослав Шабала доктор історичних наук, професор(Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки) Суспільно-політичне та культурне життя на Західному Поліссі у 1914–1918 рр.

 

 1. Ганна Скорейкокандидат історичних наук, доцент (Чернівецький національний університету імені Юрія Федьковича)

Стратегії виживання населення західноукраїнських земель під час Першої світової війни

 

 1. Лариса Шваб – кандидат історичних наук, доцент (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Формування національної ідентичності у роки Першої світової війни (на прикладі родини Гродзинських)

 

 1. Іван Рудянинкандидат історичних наук, доцент, Тетяна Яцечко-Блаженко – старший викладач (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Кременець та Кременецький повіт у період Першої світової війни

 

 1. Василь Денисюк кандидат історичних наук,Олександр Ткачик – кандидат історичних наук (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Діяльність органів міського самоуправління Луцька в 1914–1920 рр.: гуманітарний чинник

 

 1. Олександр Булига (директор Рівненського обласного краєзнавчого музею)

Почаївський монастир у часи Першої світової війни

 

 1. Наталія Пась(директор Камінь-Каширського краєзнавчого музею, м. Камінь-Каширський)

З історії залізниці на Камінь-Каширщині

 

 1. Сергій Вергун – аспірант (Інститут історії України, НАН України)

Особливості функціонування інституту транспортної жандармерії залізниць України у період Першої світової війни

 

 1. Ігор Петрович студент,Ірина Яцюкстудентка(Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)Участь жінок у Першій світовій війні

 

 

Секція 2. Історіографія та джерела дослідження Першої світової війни

(Читальний зал Маневицької централізованої бібліотеки)

Головують – проф. Богдан Гудь, проф. Генадій Бондаренко

 

 1. Геннадій Бондаренко – кандидат історичних наук,професор(Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). Волинь у Першій світовій війні: актуальні питання історії та історіографії

 

 1. Ірина Скакальська – доктор історичних наук, доцент (Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім.Тараса Шевченка)

Перша світова війна: історична пам’ять (за спогадами генерала, солдата)

 

 1. Оксана Каліщук – доктор історичних наук, професор(Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки)

Волинь в роки Першої світової війни у спогадах галичан

 

 1. Валентина Шевченко кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Олександр Кирієнко кандидат історичних наук, старший науковий співробітник(Інститут історії України НАН України) Фронтові фотографії як джерело з історії Першої світової війни

 

 1. Іван Романюк –доктор історичних наук, професор,Тимофій Герасимов кандидат історичних наук, доцент, Олександр Вітюккандидат історичних наук, старший викладач (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського)

висвітлення історії міст Західної Волині в роки Першої світової війни на сторінках преси Правобережної України (1914–1917 рр.)

 

 1. Фадей Яценюк кандидат історичних наук, доцент,(Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

Буковина у війні двох імперій: документи свідчать

 

 1. Віктор Атаманенко – кандидат історичних наук, доцент (Національний університет «Острозька академія», м.Острог)

Джерела вивчення військового потенціалу на Волині

 

 1. Анатолій Силюк (директор Волинського краєзнавчого музею)

Пам’ятки Першої світової війни на Волині

 

 1. Юрій Мазурик (головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини управління культури Луцької міської ради,м. Луцьк)

Втрачені військові некрополі часів Першої світової війни у Луцьку (за матеріалами фондів Державного архіву Волинської області)

 

 1. Наталія Пушкар (головний хранитель Волинського краєзнавчого музею, м. Луцьк)

Листи вчителів Острозького повіту з фронтів Першої світової війни

 

 1. Олег Разиграєв – кандидат історичних наук, доцент (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк)

Шкільництво на Волині в роки Великої війни у світлі фотодокументів з фондів Центрального державного історичного архіву України у Львові

 

 1. Костянтин Завальнюккандидат історичних наук (директор Державного архіву Вінницької області), Ігор Журавлівський(культуролог, м. Вінниця)

Перша світова війна у пророцтвах

 

 1. Теодор Зварич – краєзнавець (м. Броди), Андрій Корчак – старший науковий співробітник (Бродівський історико-краєзнавчий музей)

Перша світова війна на Брідщині у спогадах очевидця Михайла Зварича

 

 1. Олексій Златогорський (ДП «Волинські старожитності», ГО «Чорний тюльпан. Волинь»), Ігор Пасюк(завідувач Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки)

Брусиловський прорив на Волині за документами виданнь 1940 р.

 

 1. Андрій Климчук краєзнавець (м. Рівне)

Матеріали Першої Світової війни в Державному архіві Рівненської області

 

 1. Степан Костюк (директор Тернопільськогообласногокраєзнавчого музею)

Тернопіль часів Першої світової війни у документах Тернопільського обласного краєзнавчого музею

 

 1. Сергій Сіренко – старший науковий співробітник(Музей-архів народної культури Українського Полісся Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф, м. Київ)

Перша світова війна на Любешівщині: за експедиційними матеріали 2015 р.

 

 1. Василь Горбатюк (Хмельницький обласний літературний музей)

Перша Світова війна у творах Клима Поліщука. «У хвилях огненного моря»

 

Секція 3. Бойові дії Першої світової війни на Волині

(Зал засідань Маневицької райдержадміністрації)

Головують – проф. Андрій Харук, prof. Juliusz Tym

 

 1. Олександр Дем?янюк – доктор історичних наук, професор (Луцький інститут розвитку людини університету Україна)

Протистояння авіації під час Брусиловського прориву на Волині у 1916 р.

 

 1. Андрій Харук – доктор історичних наук, професор(Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів)

Російська авіація у боях на Волині

 

 1. АндрійФещенкокандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник (Державний науково-випробувальний центр Збройних сил України, м. Київ)

Участь російської авіації у боях під Луцьком

 

 1. Андрій Науменко – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ)

Участь кінноти 8-ї російської армії на початку Луцьк-Чернівецької операції Південно-Західного фронту

 

 1. Ігор Печенюк – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ)

Війська 8-ї російської армії Південно-Західного фронту в Киселинському бойовищі (до 100-річчя події)

 

 1. Олександр Скрябін – кандидат історичних наук (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ)

Бої за Стохід військ Південно-Західного фронту російської армії в липні–серпні 1916 року

 

 1. Сергій Ткачов – доктор гуманістики, (видавництво «Ранок», м. Тернопіль)

Бойові дії загону Кім ІнШу в районі с. Залізниця восени 1915 р.

 

 1. Микола Федоришин – магістр культурології (директор КЗ «Культурно-археологічний центр «Пересопниця»)

Позиційна оборона в околицяхПересопниці у 19151916 рр.

 

 1. Андрій Васюхникучень (Луцький НВК Гімназія № 14 Імені Василя Сухомлинського»

«Ковельська м’ясорубка» (28 липня – 16 жовтня 1916 р.)

 

 1. Степан Войчик(директор Ківерцівського краєзнавчого музею)

Луцький прорив на Ківерцівщині

 

 1. Геннадій Гулько – (краєзнавець,м. Луцьк)

Червищанський плацдарм: маловідома сторінка Першої світової війни на Волині

 

 1. Петро Хомич – магістр історії (директор Маневицького краєзнавчого музею)

Бої під Костюхнівкою легіонерів Пілсудського під час наступу російських військ в межиріччі Стиру і Стоходу

 

 1. Павло Савчук (Ківерцівський національний природний парк “Цуманська пуща”, м. Ківерці)

Бронепоїзд «Хунхуз» на Ківерцівщині

 

 1. Раїса Тишкевич (завідувачка Сарненського історико-етнографічного музею)

Події Першої світової війни на Волинському Поліссі

 

 1. Петро Хомич – магістр історії (директор Маневицького краєзнавчого музею)

Особливості військових дій на Волині у 1916 році

 

Секція 4. Тактика, озброєння, військові та цивільне населення у роки Першої світової війни

(Зал засідань Маневицької селищної ради)

Головують – проф. Юрій Макар, проф. Сергій Сидоров

 

 1. СергійСидоров доктор історичних наук, професор(Національний університет оборони України імені Івана Черняховського)

Розвиток тактики наступального бою в роки Першоїсвітовоївійни

 

 1. Ростислав Пилявець кандидат історичних наук, доцент (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського)

Розвиток оперативного мистецтва у наступальних операціях Першої світової війни

 

 1. Анатолій Кобзар – кандидат історичних наук (Національний університет оборони імені Івана Черняховського)

Умови та фактори, що зумовили деградацію морально-психологічного стану російської армії в Першій світовій війні

 

 1. Олександр Кирієнко кандидат історичних наук, науковий співробітник (Інститут історії України НАН України)

Військовополонені австро-угорської та німецької армій в українських губерніях Російської імперії (1914-1918 рр.)

 

 1. Володимир Сінчук – кандидат медичних наук (краєзнавець, м. Бердичів)

ПоглядиА. Брусилова на причини Першої світової війни і стан готовності до неї Росії

 

 1. Павло Скавронський (директор Музею історії міста Бердичева)

Перша світова війна на Волині в спогадах та оцінках Антона Денікіна

 

 1. Ігор Пасюк (Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки, філії Національного військово-історичного музею)Міномети часів Першої світової війни

 

 1. Ігор Пасюк, Василь Карпюк (Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки)

Використання хімічної зброї під час першої світової війни на Волині

 

 1. Наталія Карабін – науковий співробітник, Матейчук Олександр молодший науковий співробітник (Волинський краєзнавчий музей, м. Луцьк)

Нагрудні знаки періоду Першої світової війни (зі збірки Волинського краєзнавчого музею)

 

 1. Василь Пахолок – кандидат політичних наук, доцент (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Особистий знак солдата російської армії періоду Першої Світової війни (знайдений у с. Липляни)

 

 1. Ольга Корецька – старший науковий співробітник (Волинський краєзнавчий музей)

Легендарний авіатор К. К. Арцеулов

 

 1. Олександр Лудковський (краєзнавець, м. Луцьк)

Костянтин Арцеулов – відомий авіатор Першої світової війни

 

 1. Тетяна Кирилова-Трофимук – кандидат історичних наук, доцент,Світлана Чибирак – кандидат історичних наук.(Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

З історії евакуації та біженства мешканців Волині у період Першої світової війни (за матеріалами періодики)

 

 1. Віктор Сологуб аспірант(Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського)

Процес евакуації біженців на території Поділля під час Першої світової війни

 

 1. Оксана Силюк – молодший науковий співробітник (Художній музей в Луцьку, відділ Волинського краєзнавчого музею, м. Луцьк)

Родина Анатолія Дублянського в роки Першої світової війни

 

 1. Микола Якименко – журналіст, краєзнавець (власний кореспондент газети “Голос України” у Волинській області, м. Луцьк)

Трагедія села Боровичі у Першій світовій війні

 

Секція 5. Українські та польські національні військові формування

(Центр діалогу «Костюхнівка»)

Головують – prof. Marek Dutkiewicz, проф. Іван Патер

 

 1. Петро Хомич – магістр історії(директор Маневицького краєзнавчого, смт. Маневичі)

Польські Легіони на Волинському Поліссі у 1916 році

 

 1. Артем Папакін – кандидат історичних наук, асистент (Київський національний університет імені Т. Шевченка)

Польські військові формування російської армії у офензиві 1916 року

 

 1. Pawe? Bezak(MuzeumNiepodleg?o?ciwWarszawie)

Mundur, odznakiioznaki ?o?nierzyLegion?wPolskich

 

 1. ?ukaszSuska(MuzeumJ. Pi?sudskiegowSulej?wku)

Bro? i oporz?dzenie Legion?w Polskich

 

 1. Людмила Стрільчук –доктор,історичних наук, професор, Петрович Валентина – кандидат історичних наук, доцент,(Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк)

Просвітницька діяльність легіону Українських січових стрільців у роки Першої світової війни

 

 1. Paulina Tompa(Uniwersytet Jana Kochanowskiego filia w Piotrkowie Trybunalskim)

Kobiety w szeregach Legion?w Polskich

 

 1. Marek Dutkiewiczdoktor habilitowany, profesor(Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim)

Organizacja i dzia?anie s?u?by zdrowia Legion?w Polskich podczas kampanii wo?y?skiej 1915-1916.

 

 1. Tomasz Matuszakdoktor (Archiwum Pa?stwowe w Piotrkowie Trybunalskim)

?lady czynu legionowego w zasobie Archiwum Pa?stwowego w Piotrkowie Trybunalskim

 

 1. Piotr Zawilski, Tomasz Walkiewicz (Archiwum Pa?stwowe w ?odzi)

Polskie formacje wojskowe u boku Pa?stw Centralnych w zbiorach Archiwum Pa?stwowegow ?odzi

 

 1. Олександр Остапюк (директор Любомльського краєзнавчого музею, м. Любомль)

Відкриття народних шкіл Січовими стрільцями на Любомльщині