Раніше ми писали  про те, як отримати  PESEL у Польщі, що це взагалі таке і для чого він потрібен.

Однак, з 1 березня 2015  року відбулися зміни в законодавстві з обліку населення (ewidencji ludno?ci).

До 1 березня 2015 року  PESEL видавався під час першої прописки в Польщі на термін більше 3-ох місяців. Після оформлення прописки, орган місцевого самврядування  починав процедуру присвоєння Вам номера соціального страхування і на протязі тижня PESEL вже присвоювався. Все що необхідно було зробити – це прийти в орган і поставити печатку з номером на прописку.

З 1 березня 2015 року змінилася процедура отримання PESEL. Тепер потрібно самостійно заповнювати бланк заяви (Wniosek) в органі влади  за місцем проживання на присвоєння номера PESEL і обов’язковою умовою є необхідність вказати в цьому бланку  “Правову підставу» – причину, через яку необхідно присвоїти цей номер. І тут ми підходимо до  ситуації, коли жоден закон або нормативний акт в Польщі прямо не говорить про те, що іноземець зобов’язаний мати номер PESEL.

Наприклад, в законі про обов’язкове соціальне страхування не вказано що необхідно обов’язково використовувати номер для ідентифікації номер PESEL. У разі його відсутності можна використовувати, наприклад,  номер закордонного паспорта “ustawa w przypadku jego braku dopuszcza podanie w jego miejsce numeru dowodu osobistego lub paszportu (por. art. 33, art. 35, art. 36 ust. 15 pkt 1, art. 40e ust. 6, art. 43, art. 45 tej ustawy).“.

Студенти, що навчаються у Польщі не зобов’язані мати цей номер. R?wnie? cudzoziemiec studiuj?cy w Polsce nie jest z tego tytu?u zobowi?zany do posiadania numeru PESEL, poniewa? zgodnie z przepisami ustawy prawo o szkolnictwie wy?szym w wykazie danych studenta zamieszcza si? numer PESEL, a w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdzaj?cego to?samo?? oraz kraj wydania dokumentu to?samo?ci (art. 170c ust. 2 pkt 2 tej ustawy).“.

Виходить, що у іноземця,  котрий проживає на підставі візи або за тимчасовим дозволом на проживання (Карта тимчасового перебуванея) незалежно від типу і цілі видачі (робота, навчання, туризм, культура тощо) – немає закону або нормативного акту, який зобовязував би отримувати номер PESEL.


Пам’ятайте, якщо державна структура вимагає від PESEL, просіть вказати яким законом вона керується і на підставі якого закону Ви зобов’язані цей номер мати.